STYRET og TILLITSVALGTE 
2012

Formann:              Asbjørn Lunsæter     Tlf.  62484904     
                                                                   E - post.  asblun@c2i.net

 Kasserer                Åshild Lunsæter        Tlf.   62481409                   
                                                                    E - post.  ashild.lunsaeter@c2i.net                         
                                                                                                                                                                                                                                    
Nest formann:   
     Esten Fossen    
og Leder Ungd.Utv                                              

Sekretær/
Matrialforvalter: 
  Nils Sverre Norin      Tlf.  62484928 
                                                                   E-post.  nilsveno@frisurf.no

Styremedlem:        Jan Magnar Fossen   Tlf.    976 63 844

 

Varamedlemmer/valgkomite:  Joar Fossen , Eystein Lunåshaug
       

Jaktfeltkomite:  , Per Sverre Aaen, Bernt Robert Hansen

Revisorer : Eystein Lunåshaug .Terje Fossbakken.