HISTORIKK

          

  Lonås Skytterlag:

 

- Stiftet 1882 tilsluttet folkevæbningsamlaget

- Ble borte i 1893

- Oppstartet på ny i 1946.

- Stor aktivitet i årene etter krigen, men dabbet noe av utover 50 årene.

 - Liten kjerne som holdt aktiviteten oppe i laget i 60 og 70 åra.

 - Skytebanen  ble bygget på stedet som den er i dag i 1946 med hold på 100m, 200m, 300m og 600m. Denne ble brukt mye de første   årene etterpå, da aktiviteten var stor i skytterlaget. Utover1960 åra ble aktiviteten mindre, og banen ble både dårlig vedlikeholdt og ikke oppgradert etter nyere og mer moderne behov. På denne tiden var medlemstallet i skytterlaget helt ned i 14 medlemmer.

  -.I 1982 begynte planene om rehabilitering av den gamle banen å ta form. Ny 100m og 200 meter       grav  ble bygget. Tømmer til standplassoverbygg og skytterhus ble gitt i gave av skogeiere i Lonåsen, Tunndalen og Nytrøa. Mange stilte også opp på dugnad. Primus motor for denne rehabiliteringen var  Nils Sverre Norin. Standplassen sto ferdig 1988 og  Skytterhuset  ble ferdig en vintermåned i 1990. Etter dette har baneanlegget bare fått nødvendig vedlikehold.

  - Vinteren 2001 bestemte laget å anskaffe elektroniske skiver. 10skiver på 200m, og 6 skiver på 100m. Standplasslederbu ble  bygd inne på standplassen. Og det elektroniske utstyret ble montert i eksisterende standplassoverbygg og skiver montert i skivestativene. Dette ble utført av en kjerne av skytterlagets medlemmer i deres fritid. Anslagsvis dugnadstimer på denne ombyggingen ca. 500 timer.

  - Finansiering av skytterbanen har foregått ved statsbidrag gjennom DFS,  bidrag fra HV. Skytterhuset ved hjelp av spillemidler. Søknad på  dette ble sendt i 1990 og utbetalt i 2001.

  - Finansiering av elektroniske skiver er ment å dekkes av lagets oppsparte midler  og spillemidler. Lonås skytterlag har i denne omgang søkt på spillemidler 248000 kroner av en samlet kostnadoverslag  på 744000 kroner.

 

  -Utvikling i antall medlemmer:1978- ca 20    1984 – 58   1988 – 81   1992 – 90   1996 – 141     2002 – 148

 

Arrangementer:

 - Innendørsskyting i Lonås Grendehus om vinteren med ca.8 rekrutter

  - Vårstevne på skytterbanen samarbeid med Tynset og Alvdal Skytterlag

  - Lagskyting felt Påskeaften  

 - Lagskyting Bane

 - Åpent Jaktfeltstevne mai

 - Storviltprøver gjennom hele sommeren 10 ialt

 

- Lonås skytterlag har arrangert samlagstevnet for Nord-Østerdal skyttersamlag i feltskyting 3 ganger og samlagstevnet baneskyting 2 ganger. Landsdelskretsstevnet  i felt for Opplandskretsen  ble arrangert  i 1997 (dette i samarbeid med Fåset skytterlag), Lonås  skal også arrangere dette stevnet i 2003.

   Samlagsmestre   i Nord_Østerdal  Skyttersamlag.