Mannskapsliste Sommerstevnet     11. og 12. juli 2015

  

Standplassleder/stevneleder: Nils T. Mælen

Standplassleder: Egil M. Stubsjøen og Iver Nymoen

Standplasskontrollører: Joar Fossen, Terje Fossbakken og Jan M. Fossen

 

Kontor/Kjøkken: Liv Marit Mælen og Berit V.J. Stubsjøen

 

Felthurtigskyting: Nils Erik Skårsmoen + 2 til fra Kvikne

 

Hvis noen ikke kan stille på disse dagene, skaff en stedfortreder og varsle stevneleder.

Vi tar en dugnad på banen fredag 10.juni kl. 17.00 og skyter lag-skyting kl. 19.00

Oppmøte lørdag kl. 10.00 og søndag kl. 08.00