Nord-Østerdalskyttersamlag

Alvdal

Dalsbygda

      Fåset       

Røros
Kvikne
Nora 
Tolgen
Tynset
Vingelen
Øvre Rendal
Standplass
Tour de Orkla 
Dovrefjellcupen
Norges Skytterforbund

Diverse Aviser